Κτηματολόγιο – Πότε χρειάζεστε δικηγόρο

Κτηματολόγιο - Πότε χρειάζεστε δικηγόρο

Η κτηματολογική υπηρεσία ιδρύθηκε στην εθνική μας επικράτεια με τον νόμο 2664/1998, ειδικότερα μέσω του άρθρου 1 παράγραφος 3 του νόμου αυτού. Αυτό σημάδεψε μια σημαντική αλλαγή στο σύστημα μεταγραφών στα αντίστοιχα υποθηκοφυλακεία, για τις περιοχές που περιλαμβάνονταν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου 2308/1995. Ο δικηγόρος Καμουζής εμβαθύνει στο θέμα της ανάγκης για νομική συμβουλή σε θέματα κτηματολογίου.

Ακολούθως, με τη συνεπακόλουθη νομοθετική προσέγγιση, δημιουργήθηκε το εθνικό κτηματολόγιο στη χώρα μας. Αυτό περιλαμβάνει ψηφιακές πληροφορίες για όλα τα κτηματογραφούμενα ακίνητα, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών λεπτομερειών όπως κατόψεις και τοπογραφικά διαγράμματα. Αυτό δημιουργεί μια πλήρη βάση δεδομένων που διευκολύνει τον εμπεριστατωμένο έλεγχο των ακινήτων από τους ενδιαφερόμενους, με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ταχύτητα.

Οι πληροφορίες που προσφέρονται μέσω του Κεντρικού Αυτοματοποιημένου Εθνικού Κτηματολογίου παρέχουν εκτενείς δεδομένα και λεπτομέρειες, επιτρέποντας την άμεση αξιολόγηση των κτηματικών καταστάσεων. Αυτό καθιστά τη διαδικασία ελέγχου των κτηματολογικών τίτλων, ειδικά για το χρονικό πλαίσιο που συνδέεται με τη λειτουργία του κτηματολογίου, πιο γρήγορη και ολοκληρωμένη.

Οι πρώτες εγγραφές στο κτηματολόγιο, γνωστές ως αρχικές εγγραφές, αποτέλεσαν την εκκίνηση της λειτουργίας του. Αυτή η φάση επέφερε προκλήσεις, καθώς η μετάβαση των πληροφοριών από τα υποθηκοφυλακεία στα κτηματολόγια ήταν επιβαρυντική και πιθανότατα προκλητική. Σε περίπτωση ανακριβών πρώτων εγγραφών, υπάρχει η υποχρέωση διόρθωσης εντός των προθεσμιών του νόμου 2664/1998. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι προθεσμίες για τις διορθώσεις διαφέρουν ανάλογα με την κάθε περίπτωση. Αν υπάρχει ανακριβής πρώτη εγγραφή, ο νόμος επιτρέπει την κίνηση αγωγής μπροστά στο αρμόδιο πρωτοδικείο για την αναγνώριση και διόρθωση των δικαιωμάτων που πλήττονται από την ανακριβή εγγραφή, εντός προθεσμίας 7 ετών από όσους έχουν νόμιμο συμφέρον. Στις περιοχές που υποβλήθηκαν σε κτηματογράφηση πριν την εφαρμογή του νόμου 3481/2006, η προθεσμία διπλασιάζεται σε 14 έτη. Ο δικηγόρος που θα επιλέξετε θα σας αναλύσει περισσότερες πληροφορίες.

Διαβάστε  Τι αυτοκίνητο να αγοράσω; Ο απόλυτος οδηγός

Οι πιο συνήθεις περιπτώσεις που απαιτείται η βοήθεια ενός δικηγόρου σε θέματα κτηματολογίου είναι:

  1. Αιτήσεις Διόρθωσης Κτηματολογικής Εγγραφής: Οι περιπτώσεις που χρειάζεται να υποβληθούν αιτήσεις για τη διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών, όταν υπάρχουν ανακρίβειες ή αντιφάσεις στις πληροφορίες του κτηματολογίου.
  2. Επιτροπή Ενστάσεων: Η παρουσία και εκπροσώπηση ενώπιον της επιτροπής ενστάσεων για την υπεράσπιση ενστάσεων που έχουν υποβληθεί σε κτηματολογικές εγγραφές, συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης υπομνημάτων.
  3. Διορθωτικές Διαδικασίες για Πρόδηλα Σφάλματα: Οι δικηγόροι συνδράμουν στην εκκίνηση και επίλυση διορθωτικών διαδικασιών για πρόδηλα σφάλματα που εμφανίζονται σε αρχικές κτηματολογικές εγγραφές.
  4. Ζητήματα Ιδιοκτησίας: Σε υποθέσεις που αφορούν διαφορές ιδιοκτησίας ή διεκδικήσεις για κτήματα, οι δικηγόροι παρέχουν νομική υποστήριξη και εκπροσωπούν τους πελάτες τους στα δικαστήρια.
  5. Αμφισβητήσεις και Αναφορές: Σε περιπτώσεις που υπάρχουν αμφισβητήσεις σχετικά με κτηματικά θέματα ή όταν αναφορές γίνονται στο κτηματολόγιο από τρίτους φορείς, οι δικηγόροι παρέχουν τη νομική προετοιμασία και εκπροσωπούν τους πελάτες τους.

Οι παραπάνω περιπτώσεις απαιτούν την τεχνική γνώση του κτηματολογικού δικαίου, καθώς και την εμπειρία στις δικαστικές και διοικητικές διαδικασίες που σχετίζονται με το κτηματολόγιο. Ένας δικηγόρος για κτηματολόγιο μπορεί να βοηθήσει τους πελάτες να πλοηγηθούν μέσα από το πολύπλοκο νομικό πλαίσιο των κτηματολογικών ζητημάτων και να εξασφαλίσουν τα δικαιώματα τους.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *